Voorlopig Dagrooster voor Woensdag 22 november 2017

Ziek: BSC, EYI, GID, KOT

LET OP: BRG WEL AANWEZIG

Afwezig: ACE(6-10), CAR(1-10), DNE(1-10), DRE(4-10)

GRN(1-10: alle lessen gaan door), JSS (1-10), NMM(5-5), STD(3-10)

I.v.m. de cultuurdag: HBC(1-10), VHC (1-10)

i.v.m. excursie (2-3): LSO, RWB + enkele leerlingen uit v3. Lessen gaan door.

I.v.m. excursie: (6-7): OON + v1c

Mededelingen:  

I.v.m. Cultuurdag h4 zijn de volgende ruimtes bezet: A009(animatie), C008, C009(plastic objects), B008(mode), B012(stencil art), B003(rapper), C011(VFX), kelder(light painting), sporthal PH(percussie), de aula PH

(Dans: in Scholen in de Kunst)

v3-leerlingen die meegaan op excursie O&O+LSO+RWB: 9:15u met fiets klaarstaan op plein TP

.

Roosterwijzigingen:

uur klas was wordt docent lokaal opmerkingen
1 - 2 m2a du du Vad B106
1 - 2 m2c dr dr Ebd B002
1 h2b du --- --- ---
1 h2z nask nask Zmt 2.17
1 - 2 m3b loB --- --- ---
1 v4a maatA maatA Stm A101
1 - 2 v5abc kubv8 kubv8 Wrb B101
1 - 2 v5abc m&o8 m&o8 Hee B206
2 h2b du fa Gbf 1.10 ipv 6e
2 h2w nask nask Zmt 2.17
2 - 3 h3a cl --- --- ---
2 v3x o&o o&o Mdt 2.13
2 m3c nsk2C nsk2C Gnn A006
3 m2a lo lo Kwg B301
3 - 4 m2c td-b td-b Fth B101
3 h3x na na Zmt 2.17
3 h3y du --- --- ---
3 v3y o&o o&o Mdt 2.13
3 m3b nsk2B --- --- ---
3 m4ab du3 du3 Vad B106
3 v4b entlB buB Wre B001 ipv 8e
4 mh1b td-b td-b Vdt 1.07 toets
4 m2b lo lo Kwg B301
4 h2a bv IVU Wwe aula
4 h2b nask nask Zmt 2.17
4 v2z du IVU Wwe aula
4 m4a enA enA Vad B106
4 v4b maatB maatB Bkm A101
4 v5c entlC --- --- ---
5 - 6 m2a td-b td-b Fth B101
5 m2c fa fa Hmf B104
5 h2a bv IVU Vnb aula
5 h2x mu IVU Vnb aula
5 v3z na na Zmt 2.17
5 m3a nsk2A --- --- ---
5 - 6 m3c loC loC Drg B304
5 - 6 m4b kv1B kv1B Ebd B106
5 - 6 v4ac ckv2 --- --- ---
5 - 6 v6ab dutl1 --- --- ---
6 m2b fa fa Hmf B104
6 h2b fa --- --- --- ->2e
6 - 7 h2y du --- --- ---
6 - 7 v2z o&o --- --- ---
6 v3y sk du Gkd 1.06 ipv 7e
6 m3b enB --- --- ---
7 m2c en IVU Htl C103
7 v3a sk --- --- ---
7 v3x lo --- --- ---
7 v3y du --- --- --- ->6e
7 m3abc du4 du4 Vad B204
7 - 8 m3abc fa4 fa4 Hmf B104
7 v4b entlB --- --- ---
7 - 8 v6b kudr6 kudr6 Ebd C102
7 - 8 v6ab kubv6 --- --- ---
8 h2x du --- --- ---
8 h3x sk --- --- ---
8 v3x lo --- --- ---
8 m3abc du4 du4 Vad B206
8 v4a entlA --- --- ---
8 v4b buB --- --- --- ->3e
Inhaaluur

Indeling inhaaltoetsen miv 11 september 2017:

.

TP:

Brugklassen: donderdag: 8e en 9e u in lokaal 2.08

h23: dinsdag: 8e en 9e uur in lokaal 1.22

v23: woensdag: 8e en 9e u in lokaal 1.22

 

PH:

m234: woensdag: 8e en 9e u in lokaal B101

h45: dinsdag en donderdag het 9e en 10e u in lokaal C008

v456: dinsdag en donderdag het 9e en 10e u in lokaal C008

 

 

Publicatie van het dagrooster

Hoe weet ik of er lessen uitvallen?

Elke dag staat, vanaf de 2e pauze, op de monitoren in de school en op de schoolsite/dagrooster welke docenten de volgende dag afwezig zijn en eventuele andere mededelingen.

Alle roosterwijzigingen n.a.v. deze mededelingen komen in  HET VOORLOPIGE DAGROOSTER. Deze staat uiterlijk om 17:00 uur voorafgaande aan de betreffende dag op de dagroosterpagina van de schoolsite

http://meridiaan-college.mwp.nl/tHoogelandt/Organisatie/Roosters/Dagrooster.aspx  

Je moet zelf het dagrooster op de schoolsite in de gaten houden. Deze wijzigingen staan dan nog niet in Magister!

’s Ochtends worden zo snel mogelijk, maar tussen 07.00 en 07.30 u, de laatste wijzigingen in het dagrooster verwerkt en weer op de dagroosterpagina van de schoolsite gepubliceerd. In de titel verdwijnt dan ‘voorlopig’ en het dagrooster is dan definitief.

Komen er in de loop van de dag nog wijzigingen dan wordt dat duidelijk op het dagrooster weergegeven.

Het dagrooster op de schoolsite is het meest up-to-date.

Kijk voor je naar school gaat ALTIJD even op het dagrooster of je roosterwijzigingen hebt die dag! (je kunt nl zo maar, door een wijziging, het 1e u vrij zijn!)

 

Dagrooster in Magister:

De wijzigingen op het rooster van de dag worden maar alleen ’s ochtends tussen 07.00 en 07.30 u  in Magister ingelezen. 

 

Dagrooster op de monitoren in de school:

Dagrooster = zwarte letters

Wijzigingen in mededelingen na publicatie van het definitieve dagrooster = rood

Mededelingen voor het dagrooster voor de volgende dag = blauw

 

Tussenuren 1e  en 2e klassen:

De tussenuren in de 1e en 2e klassen worden opgevangen door docenten. Op het dagrooster staat er dan IVU (=invaluur) als vak.

 

Tussenuren in 3e klassen en hoger:

Uitval van een les 3e klas en hoger wordt in het dagrooster aangegeven met ---   ---  ---.