Aangepast rooster 25 t/m 29 september 2017

Voor het aangepaste rooster van 25 t/m 29 september (= bufferweek) KLIK HIER

Het rooster kan op de dag zelf nog wijzigen. Hou het dagrooster goed in de gaten.

Vanaf woensdag 20 sept staat dit rooster in Magister.
.

LET OP:

h5fce6 op woensdag het 5e uur gaat WEL door ook al staat dit niet in Magister

h5schk2 op vrijdag het 3e en 4e uur gaat WEL door ook al staat dit niet in Magister

.

Voorlopig Dagrooster voor Maandag 25 september 2017

Mededelingen:

Verzamelen mavo4: 06.30 u. Verzamelen in C007, C008, C009 en C011

.

I.v.m. de bufferweek is er een aangepast rooster. Dit staat ook in Magister.

Na 6e u: aula bezet door Scapino v2

.

RZG: alle klassen doorwerken vlgs opgegeven huiswerk.

.

Alle roosterwijzigingen voor maandag 25 september op een rij:

uur klas was wordt docent lokaal opmerkingen
1 mh1a en en Mie 1.08
1 mh1c bi ak Ada 1.07
1 v1a en gs Bwg 1.13
1 - 2 h2w du --- --- ---
1 v3a wi --- --- ---
1 v3x ec --- --- ---
1 v3y en --- --- ---
1 - 2 m3a loA --- --- ---
1 h5abcd econ5 --- --- ---
1 m2-ne --- --- --- (Bdn)
2 hv1b en en Mie 1.08
2 m2a ak en Wne C103
2 h2b bu bu Grn 2.01
2 v2a en --- --- ---
2 v2z gs --- --- ---
2 h3y en na Snn 2.17
2 v3a wi gs Bwg 1.13
2 v3x ak wi Inw 2.06
2 - 3 m3c bvC --- --- ---
2 h5abcd schk1 schk1 Iks A001
2 h5abcd wisB1 --- --- ---
2 h5abcd econ1 --- --- ---
2 v6a netlA --- --- ---
3 m2a lo fa Pyf C008
3 h2w en --- --- ---
3 h2x bi wi Hmw 2.07
3 v2y gs gs Bwg 1.13
3 h3b wi wi Drw 2.06
3 h3y ec en Dre 2.12
3 v3x wi ec Bge 2.05
3 m3a wiA --- --- ---
3 h5abcd df bu12 Vnb B104
3 h5b df --- --- ---
3 h5c df --- --- ---
3 h5d df --- --- ---
3 v6ab ak2 --- --- ---
3 h-fce --- --- ---
3 h-ne --- --- ---
3 h-maw --- --- ---
3 h-wa --- --- ---
3 h-swt --- --- ---
3 h-swt --- --- ---
3 h-sk --- --- ---
3 h-bi --- --- ---
3 h-lob --- --- ---
3 h-du --- --- ---
3 h-m&o --- --- ---
3 h-ec --- --- ---
3 h-na --- --- ---
4 mh1b en en Mie 1.04
4 m2a lo lob. Inw A101
4 m2c ne gs Prg B206
4 h2a en wi Hmw 2.07
4 v2a gs gs Bwg 1.13
4 h3a re sk Jss 2.12
4 h3y ak ec Bge 2.05
4 v3a ec ec Hoe 1.08
4 v3x en ak Dha 1.21
4 v3y bv wi Drw 2.09
4 m3a neA enA Wne C103
4 m3b enB wiB Mtw B103
4 m3c wiC --- --- ---
4 h5c netlC --- --- ---
4 - 5 h5d loD loD Drg ext
4 v6a df --- --- ---
4 v6ab df cae9 Vde C101
4 v-cae --- --- ---
4 v-wb --- --- ---
4 v-hl2 --- --- ---
4 v-swt --- --- ---
4 v-ra --- --- ---
4 v-bi --- --- ---
4 v-swt --- --- ---
4 v-du --- --- ---
4 v-lob --- --- ---
4 v-sp --- --- ---
4 v-sk --- --- ---
5 v1b gs ak Slb 1.2 toets
5 m2a fa --- --- ---
5 m2b lo en Wne C103
5 h2a ak en Lle 1.1
5 v2z en IVU Dha 1.21 *
5 h3a wi cl Bwk 0.11
5 h3b bi ec Bge 2.05
5 h3y gs gs Bwg 1.13
5 v3x na ne Drw 2.09 zelfst werken
5 v3y bv en Wwe 1.08
5 m3a enA wiA Mtw B103
5 m3b wiB --- --- ---
5 m3c enC wiC Inw A101
5 h5c netlC bu Nlf C008
5 v6b netlB --- --- ---
6 m2a lob. --- --- ---
6 m2b en --- --- ---
6 h2a ne --- --- ---
6 h2z gs bi Drb 2.02
6 v2b en ne Gbn 1.05
6 h3b ak gs Prg 1.13
6 v3y na na Grn 2.12
6 h5abcd wisB5 --- --- ---
6 h5abcd econ5 --- --- ---
6 h5abcd biol5 --- --- ---
6 h5abcd dutl5 --- --- ---
6 hc-ff hc-ff Pyf 1.1
6 hc-en2 hc-en2 Wwe 1.08
6 hc-sp hc-sp Hms 1.09
6 hc-en1 hc-en1 Lle 2.09
6 hc-jo IVU Bte 1.2 * jonge onderzoeker
6 hc-kd IVU Skb 2.05 *kennism Duits
7 mh1a bi bi Drb 2.02
7 hv1a gs --- --- ---
7 hv1d bi --- --- ---
7 v1c en en Lle 2.09
7 m2a en --- --- ---
7 h2a wi --- --- ---
7 v2z bu ltc Htl 1.14
7 h3a cl --- --- ---
7 h3b sk bi Skb 2.01
7 v3y du fa Pyf 1.05
7 v3z en --- --- ---
7 h5abcd econ3 --- --- ---
7 h5abcd nat3 --- --- ---
7 h5abcd biol3 --- --- ---
7 v6ab wisA7 --- --- ---
8 mh1b fa fa Hmf 1.14
8 v1a fa fa Pyf 1.05
8 h2a du --- --- ---
8 h2w en en Wne 1.04
8 h2z bi --- --- ---
8 v2z ltc --- --- ---
8 h3a sk --- --- ---
8 h3b gs --- --- ---
8 h3y --- --- ---
8 h3y ne --- --- ---
8 v3a bu --- --- ---
8 v3x sk --- --- ---
8 v3y cae --- --- ---
8 v3z cae --- --- ---
8 h5abcd wisA2 --- --- ---
8 h5abcd maw2 --- --- ---
8 v6ab o&o8 --- --- ---
9 h5abcd biol5 --- --- ---
9 v6ab o&o8 --- --- ---
9 v6ab maw8 --- --- ---
10 v6ab o&o8 --- --- ---

Inhaaluur

Indeling inhaaltoetsen miv 11 september 2017:

.

TP:

Brugklassen: donderdag: 8e en 9e u in lokaal 2.05

h23: dinsdag: 8e en 9e uur in lokaal 1.22

v23: woensdag: 8e en 9e u in lokaal 1.22

 

PH:

m234: woensdag: 8e en 9e u in lokaal B101

h45: dinsdag en donderdag het 9e en 10e u in lokaal C008

v456: dinsdag en donderdag het 9e en 10e u in lokaal C008

 

 

Publicatie van het dagrooster

Hoe weet ik of er lessen uitvallen?

Elke dag staat, vanaf de 2e pauze, op de monitoren in de school en op de schoolsite/dagrooster welke docenten de volgende dag afwezig zijn en eventuele andere mededelingen.

Alle roosterwijzigingen n.a.v. deze mededelingen komen in  HET VOORLOPIGE DAGROOSTER. Deze staat uiterlijk om 17:00 uur voorafgaande aan de betreffende dag op de dagroosterpagina van de schoolsite

http://meridiaan-college.mwp.nl/tHoogelandt/Organisatie/Roosters/Dagrooster.aspx  

Je moet zelf het dagrooster op de schoolsite in de gaten houden. Deze wijzigingen staan dan nog niet in Magister!

’s Ochtends worden zo snel mogelijk, maar tussen 07.00 en 07.30 u, de laatste wijzigingen in het dagrooster verwerkt en weer op de dagroosterpagina van de schoolsite gepubliceerd. In de titel verdwijnt dan ‘voorlopig’ en het dagrooster is dan definitief.

Komen er in de loop van de dag nog wijzigingen dan wordt dat duidelijk op het dagrooster weergegeven.

Het dagrooster op de schoolsite is het meest up-to-date.

Kijk voor je naar school gaat ALTIJD even op het dagrooster of je roosterwijzigingen hebt die dag! (je kunt nl zo maar, door een wijziging, het 1e u vrij zijn!)

 

Dagrooster in Magister:

De wijzigingen op het rooster van de dag worden maar alleen ’s ochtends tussen 07.00 en 07.30 u  in Magister ingelezen. 

 

Dagrooster op de monitoren in de school:

Dagrooster = zwarte letters

Wijzigingen in mededelingen na publicatie van het definitieve dagrooster = rood

Mededelingen voor het dagrooster voor de volgende dag = blauw

 

Tussenuren 1e  en 2e klassen:

De tussenuren in de 1e en 2e klassen worden opgevangen door docenten. Op het dagrooster staat er dan IVU (=invaluur) als vak.

 

Tussenuren in 3e klassen en hoger:

Uitval van een les 3e klas en hoger wordt in het dagrooster aangegeven met ---   ---  ---.