Technasium
Technasium: het vak O&O, leren door doen, havo, vwo werken in een klein team, excursie, presenteren, techniek, echte opdrachten, zelf onderzoeken, werken in laboratorium, werkplaats en tekenkamer, EurekaCup, TopAward.

     

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen is de belangrijkste reden waarom wij op ’t Hooghe Landt voor het Technasium gekozen hebben. Wij willen leerlingen met belangstelling voor bètavakken en techniek de kans bieden zich extra daarin te verdiepen. Lees verder. 't Hooghe Landt is de enige school in Amersfoort met een Technasium. Ons Technasium maakt deel uit van het netwerk Technasium midden Nederland. Zie de website van technasium.nl

Het Technasium koppelt denken aan doen. Niet alleen theorie, maar ook praktijk. Kennis construeren naast kennis consumeren. Via het vak Onderzoek en Ontwerpen worden niet alleen vaardigheden ontwikkeld die in een vervolgloopbaan nodig zijn, maar wordt tevens een uitdagende, motiverende manier van onderwijs aangeboden.
 

Nieuws en verslagen