Het hoe en waarom van de Maatschappelijke Stages op 't Hooghe Landt
Sinds 2001, het Internationale jaar van de Vrijwilliger, heeft de Maatschappelijke Stage (MaS) een vaste plek gekregen op onze school.
Zowel in de onder- als bovenbouw wordt MaS door zoveel mogelijk leerlingen uitgevoerd.

Waarom wil onze school dat leerlingen MaS doen?
• Wij willen dat leerlingen actief kennisnemen van de samenleving.
• Wij willen dat leerlingen zich bewust worden dat vrijwillige inzet noodzakelijk en betekenisvol is voor de maatschappij.
• Wij willen bevorderen dat jongeren maatschappelijk betrokken raken en dat ze sociale vaardigheden (verder) ontwikkelen. Zij kunnen iets betekenen voor de samenleving.
• We zijn ervan overtuigd dat leerlingen competenties ontwikkelen die belangrijk zijn om (later) als burger in de maatschappij te functioneren, maar ook nu voor het schoolse leren.

MaS per afdeling
Op dinsdag 28 februari en woensdag 29 februari 2012 hebben de leerlingen van mavo3 een dak- en thuislozenproject ondersteund vanuit hun maatschappelijke stage. We hebben met deze stage ook als motto dat je niet alleen leert uit een boek maar vooral leert uit de praktijk.

De keuze voor de dak- en thuislozen vloeit voort uit het gegeven dat het een kwetsbare groep mensen is waar je als vijftienjarige niet zomaar mee te maken hebt.
Tevens kan deze doelgroep een steuntje in de rug zeker gebruiken. Met trots hebebn we een grote inzet van onze leerlingen gezien op deze twee dagen. Het filmpje geeft een duidelijke impressie van deze dagen: http://mediagroep-eva.nl/eva-videos/algemeen/331/lightview.

   
 
De Maatschappelijk stagedagen voor havo 4 en vwo 4 op de Eemlandhoeve waren ook dit jaar (19 en 20 september 2012) weer een groot succes! 
 

 

   
 

   
 

 Hoe geven wij de MaS vorm?
In de 2e klas maken alle leerlingen kennis met MaS. Dit gebeurt door een, door ons zelf ontwikkeld, lesprogramma. Centraal staat wat MaS is en waarom dit zo belangrijk is. Samen gaan de leerlingen na welke competenties je nodig hebt bij een bepaalde MaS. Helpen in een verzorgingshuis vraagt andere competenties dan helpen op een school voor moeilijk lerende kinderen. In de 3e klas krijgen de leerlingen nog een aantal lessen.
In de Vmbo-afdeling heeft de MaS een vaste plek gekregen in het vak Maatschappelijke Oriëntatie. In de bovenbouw Havo en Vwo moet elke leerling 15 uur MaS uitvoeren.

Elke afdeling heeft een vast contact met een maatschappelijke organisatie. Zo weet iedereen waaraan hij toe is. Op de Van Voorthuysenschool, een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, zijn leerlingen van ons sinds 2001 actief! Vanaf 2002 is de Michaëlschool, een school voor Moeilijk Lerende Kinderen, ook een vaste partner.
Sinds 2003 gaan er elke week leerlingen van ons naar verzorgingshuis De Liendert! Al drie jaar verzorgen leerlingen van ons een circusmiddag voor kleuters van basisschool De Kameleon. En hoeveel ouderen hebben ‘les gehad’ van leerlingen uit 4 Vwo hoe ze met hun mobieltje kunnen omgaan?

Er is ook interne MaS: leerlingen uit de bovenbouw zijn bij uitstek geschikt om brugklassers te ondersteunen bij het inburgeren op school.
En wat nog belangrijker is: veel leerlingen worden zich bewust dat ze al MaS doen! Wat te denken van het wekelijks trainen van de F-jes? Wat te denken van het scheidsrechteren elke zaterdag op het voetbalveld?
 
   
't Hooghe Landt een voortrekker?
 Onze school is vanaf de start van de MaS een voortrekker en een voorbeeld voor MaS.
Zo zijn wij één van de tien pilotscholen van het ministerie van Onderwijs geweest in 2003-2004. Vervolgens hebben wij een subsidie ontvangen van het ministerie om onze ambities verder te ontwikkelen.
Twee keer heeft ’t Hooghe Landt meegedongen naar de Vrijwilligersprijs van Amersfoort: de eerste keer werden we genomineerd en de tweede keer kregen we de aanmoedigingsprijs!
Onze school heeft deelgenomen aan een expertgroep die het ministerie van Onderwijs heeft geadviseerd in de totstandkoming van het beleidsplan.

Twee maal hebben we de aandacht getrokken van het ministerie van Onderwijs. Mevrouw Van der Hoeven, minister van Onderwijs van het vorige kabinet, bracht een bezoek aan onze school. En ook minister Rouvoet, minister van Jeugd & Gezin, en mevrouw Van Bijsterveldt, staatssecretaris van Onderwijs, sloten hun ‘100 dagen’ af met een bezoek aan ’t Hooghe Landt.
 
 
Last but not least mochten leerlingen van onze school koningin Beatrix begeleiden in het verzorgingshuis De Liendert tijdens de Dag van de Vrijwilliger.
   
't Hooghe Landt een maatschappelijk betrokken school?
’t Hooghe Landt profileert zich als een maatschappelijk betrokken school. Zo doen leerlingen van ons stages in wijkcentra, in verzorgingstehuizen, op basisscholen in de wijk, op scholen voor speciaal onderwijs, op Zon & Schild en met Seniorweb.
Matchpoint Maatschappelijk Betrokken Ondernemen helpt ons bij het vinden van stageplekken. Zij ‘matcht’ de maatschappelijke organisatie met onze leerlingen.
Wij zoeken daarbij ook de steun van het bedrijfsleven. Zo gaan medewerkers van Fortis Foundation op stap met onze leerlingen: kerstbomen optuigen in een verzorgingshuis. En de Rabobank zorgt ervoor dat ouderen een computercursus kunnen krijgen via Seniorweb, waarbij onze leerlingen assisteren.
 
Hoe nu verder?
Onze school is op de goede weg, maar we hebben ons einddoel nog niet gehaald. Wij willen dat elke leerling in zijn schoolloopbaan een MaS uitvoert! Wij worden daarin ondersteund door dit kabinet: elke leerling doet 30 uur een MaS in de tijd dat hij/zij op school zit.

Aan plannen ontbreekt het ons niet. Daarnaast dagen we leerlingen uit om zelf een MaS aan te dragen en vervolgens uit te voeren.
Terug