Absenties

’t Hooghe Landt gebruikt Magister als leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem.

Door in te loggen bent u altijd in staat de absentiemeldingen van uw kind te volgen, maar ook de cijfers en de agenda met huiswerk. Van onze administratie heeft u hiervoor een inlogcode ontvangen. 

 

Link naar absentiebrief

 

Regels voor onder- en bovenbouw

1.       Ziekte
Is uw kind ziek dan dient u dit door te geven vóór 8.30 uur via het ziekmeldingsbandje met vermelding van naam, klas en reden afwezigheid. Voor de onderbouw en bovenbouw  033 –  4559363

 

Wordt uw kind ziek op school dan moet hij/zij zich altijd afmelden bij de schoolassistent en bij haar afwezigheid bij de afdeling. 

Ook als uw kind op vrijdag ziek was en na het weekend nog steeds, ontvangen wij daar graag op maandag opnieuw een telefonische melding over.

Op de eerste dag dat uw kind weer op school is levert het de absentiebrief in bij de schoolassistent.
Gemiste toetsten/SO’s moeten op de absentiebrief aangegeven worden. Deze toets(en) moeten het eerstvolgende inhaalmoment worden ingehaald.

2.       Niet afgehandelde absenties

De absentie-uren die niet binnen de vast gestelde tijd afgehandeld worden, worden op spijbelen gezet. De leerling zal deze uren in moeten halen. In sommige gevallen wordt de leerplicht ingeschakeld.

Niet gemelde afwezigheid tijdens de lessen worden altijd als spijbelen gezien ook als de absentiebrief binnen de vastgestelde tijd wordt ingeleverd. De leerling zal deze uren altijd in moeten halen.

De schoolassistent zal in beide gevallen de in te halen uren in de Magister agenda van de leerling invoeren.

 

Verslapen. Deze uren worden op dezelfde dag nog ingehaald.

 

3.       Arts/ortho/tandarts/ed.
Deze afspraken, wanneer mogelijk, het liefst buiten schooltijd plannen.
Afspraken onder schooltijd zijn meestal van te voren bij u bekend. Uw kind levert een absentiebrief  van te voren in bij de schoolassistent.
Bij een onverwacht bezoek meldt uw kind zich altijd af bij de schoolassistent en handelt de absentie de volgende dag af met een absentiebrief.

 

4.       Emailadressen en telefoonnummers;

Wij verzoeken u wanneer uw emailadres(sen) en telefoonnummer(s) veranderen, dit zo spoedig mogelijk aan onze administratie door te geven.