Kunst en Cultuur

 

Beeldende vorming Algemeen    
Beeldende vorming kunstvakken Mavo  
Beeldende vorming kunstvakken Havo/Vwo  
Drama  
Cultuurlessen  
Uitvoeringen en workshops (en parascholair)  
CKV  
Muziek  

BEELDENDE VORMING

Beeldende vorming: door een algemene beeldende ontwikkeling kunst en cultuur beleven

Het vak beeldende vorming is een vak dat een blokuur per week aangeboden wordt in de onderbouw mavo, havo en vwo. Tijdens de uren beeldende vorming werken de leerlingen het grootste deel van de tijd aan praktische opdrachten. Het vak richt zich zowel op tekenen als handenarbeid.

Bij de praktische opdrachten staat de algemene beeldende ontwikkeling centraal die direct kan worden toegepast bij andere vakken. Daarnaast kan het ontwikkelen van een creatief, beeldend denkproces nuttig zijn bij een toekomstige school of loopbaan carrière, want de leerling krijgt ook basistechnieken en vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om in de bovenbouw uiteindelijk zelfstandig ‘eigen beeldend werk’ te kunnen maken bij de keuzevakken kunstvakken 2 (mavo) en Kunst Beeldende vormgeving (havo/vwo).

Naast praktische opdrachten krijgen leerlingen ook theoretische opdrachten aangeboden. Deze theorie dient er in eerste instantie voor om praktijkwerkstukken naar een hoger niveau te brengen en om in de tweede plaats een basis te leggen voor het kunstbeschouwen in de bovenbouw bij het vak Kunstvakken 2 (mavo) en/ of de vakken CKV, Kunst Beeldende vormgeving en Kunst Algemeen (havo/ vwo).

TERUG

 

Kunstvakken 2 beeldend: mavo bovenbouw (examenvak)

Het vak Kunstvakken 2 beeldend is een keuzevak en een vervolg in de bovenbouw mavo op het vak beeldende vorming. Het is een vak voor leerlingen die met kunst bezig willen zijn, in dit vak eindexamen willen doen en/of interesse hebben in een kunst- en cultuur gerelateerde vervolgopleiding. Het vak heeft zowel een praktische als een theoretische component.

Tijdens de uren Kunstvakken 2 beeldend zijn leerlingen het grootste deel van de tijd bezig met het maken van eigen beeldend werk. Niet alleen het eindwerkstuk is daarbij van belang, maar ook het oriënteren op een onderwerp, het onderzoeken van mogelijkheden, presenteren en reflecteren. We vinden het hierbij belangrijk om te enthousiasmeren en leerlingen te begeleiden bij dit creatieve proces en oog te hebben voor de belevingswereld en interesses van de leerling.

Daarnaast  leren leerlingen gaande weg steeds meer nieuwe materialen en technieken kennen en bepalen leerlingen zelf welke materialen en technieken worden toegepast in het eindwerkstuk.

De theoretische component van het vak komt tot uitdrukking in het leren reflecteren en het kunstbeschouwen, enerzijds om kennis over het vak te vergroten, anderzijds om eigen werk op een hoger niveau te brengen. 

Het vak wordt afgesloten met een landelijk eindexamen.

TERUG

 

Kunst Beeldende vormgeving: havo en vwo bovenbouw (examenvak)

Het vak Kunst Beeldende vormgeving is een keuzevak en vervolg in de bovenbouw havo en vwo op het vak beeldende vorming. Het is een vak voor leerlingen die met kunst bezig willen zijn, in dit vak eindexamen willen doen en/of interesse hebben in een kunst- en cultuur gerelateerde vervolgopleiding. Het vak heeft zowel een praktische als een theoretische component.

Tijdens de uren beeldende vormgeving zijn leerlingen het grootste deel van de tijd bezig met het maken van eigen beeldend werk. Niet alleen het eindwerkstuk is daarbij van belang, maar ook het oriënteren op een onderwerp, het onderzoeken van mogelijkheden (bijv. ten aan zien van materialen en technieken), presenteren en reflecteren. Een leerling gaat hierbij ook opzoek naar zijn eigen werkwijze. Wat wil ik? Wat kan ik? En hoe wil ik dit bereiken? staan centraal en de docent zal de leerling enthousiasmeren en begeleiden bij dit creatieve proces.

De theoretische component van het vak komt tot uitdrukking in het leren reflecteren en het kunstbeschouwen, enerzijds om kennis over het vak te vergroten, anderzijds om eigen werk op een hoger niveau te brengen. 

Het praktische component is een schoolexamen  en wordt afgesloten in de vorm van een eindexamenexpositie en het theoriegedeelte wordt afgesloten bij het vak Kunst Algemeen.(CSE)

Docenten Beeldend en Kunst Algemeen

TERUG

 

DRAMA

Bij het vak drama leer je spelen en kijken naar theater.

Het doel is daarbij niet alleen gericht op het leren, drama stimuleert en vergroot je zelfbewustzijn en je zelfvertrouwen. Drama draagt bij aan je karakterontwikkeling. Drama draagt bij aan het vergroten van het lichaamsbewustzijn.

Bij drama leer je jezelf presenteren. Je krijgt meer inzicht in jezelf. Hoe je binnenwereld zich verhoudt tot de buitenwereld. Drama stimuleert je buiten de bestaande kaders te treden en grenzen op te zoeken. Drama geeft inzicht in het cultureel erfgoed. Drama stimuleert en ontwikkelt het creatief denken. Drama wijst je op je sterke en zwakke punten. Drama vergroot je expressievaardigheden.

Drama draagt bij aan meningsontwikkeling

Het vak Drama wordt in ons dramalokaal gedurende één blokuur in de week gegeven aan leerlingen in H4/H5/V5/V6 die het als examenvak gekozen hebben.  Er wordt via een netwerk samengewerkt met theatergroepen uit Utrecht, SIDK en freelance theaterdocenten.

Docenten drama

TERUG

 

CULTUURLESSEN

In de eerste drie leerjaren krijg je in elke klas naast de vaklessen in Beeldende Vorming en Muziek ook een half jaar algemene cultuurlessen. In de ene klas is dat in het 1e halve jaar en in de ander het 2e halve jaar. In de Cultuurlessen maak je kennis met allerlei andere kunstdisciplines zoals film, fotografie, design,  enz. maar ook wat Amersfoort en omgeving aan kunst en cultuur te bieden heeft. Cultuurlessen zijn speels maar je krijgt ook theorie en afhankelijk van de richting die je volgt (mavo, havo of vwo) zijn de lessen speelser of theoretischer. In klas 3 havo en vwo krijg je in de Cultuurlessen al een voorbereiding op het vak CKV en klas 4.

TERUG

 

UITVOERINGEN en WORKSHOPS

Op het Hooghelandt krijgt elke klas elke jaar een uitvoering op school of in het theater of een workshop door jonge professionele kunstenaars. Dat kan van alles zijn: een theatergroep die komt optreden, het Scapinoballet dat een workshop komt geven, een muziektheatergroep die in een tent op het schoolplein komt optreden, professionele filmers die je begeleiden bij het maken van een speelfilm, of Braziliaanse percussie, lightpainting, stencilart, animatiefilms enz. Kijk maar eens op de linkjes waar je resultaten ziet van wat er kort geleden op het Hooghelandt door de leerlingen is gemaakt.

Klik HIER voor een overzicht van de (parascholaire) activiteiten door en voor leerlingen

TERUG

 
CKV

Nederland heeft een heel rijk kunst en cultuuraanbod, er zijn musea, concertzalen, theaters, filmhuizen, een zee aan mogelijkheden. Een van de doelen van het vak CKV is dat je met die mogelijkheden kennismaakt, dat je culturele activiteiten onderneemt. Een ander belangrijk onderdeel is het verwerven van kennis over kunst en cultuur omdat kennis van achtergronden en inhouden je indruk van een kunstwerk (of dat nou schilderkunst, film, dans, muziek of wat dan ook is) veranderen en verdiepen. Je leert in ieder geval nieuwe dingen kennen op het gebied van kunst en misschien ga je ze mooi vinden.

Op ’t Hooghelandt gebruiken we de kennis die je in de lessen opsteekt ook als start voor het vak Kunst Algemeen, wat je bij CKV leert kun je bij KuA gebruiken maar bij het keuzevak KuA wordt er natuurlijk veel dieper op ingegaan.

Vaak zijn de lessen CKV opgezet rond een thema (bijv. de Rebel) waarbij kunstwerken uit allerlei disciplines aan bod komen. Soms wordt in de lessen alleen les gegeven rond één discipline (bijv. filmanalyse).

Je opgedane kennis laat je zien in een paar toetsen, hoe je smaak zich ontwikkelt en welke culturele activiteiten je hebt ondernomen documenteer je in je kunstdossier en je bent ook een paar keer praktisch creatief bezig (bijv. een korte film maken, een ontwerp maken, meedoen aan een dans- of theaterworkshop). CKV helpt je - zoals dat heet – actief te participeren in het Nederlandse cultuuraanbod. 

Het vak CKV wordt gegeven in één blokuur per week en wordt gevolgd door alle leerlingen in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo (in klas 5 maar 1 semester), behalve de leerlingen die ook Latijn volgen, de gymnasiumleerlingen.

Net als bij drama wordt er via een netwerk samengewerkt met culturele instellingen in de regio en er is een vaste samenwerking met SidK en freelance docenten bij de organisatie en uitvoering van kunstworkshops in verplichte praktische deel van het vak CKV.

Docenten CKV

TERUG

 

MUZIEK

Muziek hoort bij onze cultuur, en kinderen in aanraking brengen met muziek is belangrijk. Wij willen leerlingen actief en op hun eigen niveau muziek laten beleven. Door samen zingen en muziek maken ervaren ze dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. Wij zien muziek als een middel om mensen (leerlingen) te binden.

Muzieklessen stimuleren naast emotionele en muzikale intelligentie ook algemene vaardigheden: leren luisteren en je leren concentreren. Je krijgt meer geduld en traint je hersenen zodat je meerdere dingen tegelijk kunt doen. Ook geeft het bespelen van een instrument (grove en fijne motoriek wordt gestimuleerd) of het samen zingen je een groter gevoel van eigenwaarde en saamhorigheid.

Bij het vak muziek wordt gewerkt met de methode “ Intro”.

Binnen de muzikale gedragsvormen musiceren, luisteren en componeren komen alle elementen van muziek: melodie, ritme, maat, harmonie, klankkleur, dynamiek, tempo en tekst aan de orde. Aan de hand van deze elementen word je kennis stap voor stap uitgebreid.

Het vak muziek wordt 1 of 2 semesters (afhankelijk van wel of geen technasium) aangeboden in klas 1 en 2 mavo, havo en vwo en in klas 3 vwo.

Bij het vormgeven van het vak muziek op ’t Hooghe Landt gaan wij uit van de kerndoelen muziek en de kerndoelen kunst en cultuur.

Docenten muziek

TERUG