Intern begeleider Passend Onderwijs
In het kader van Passend Onderwijs is er voor een halve weektaak een internbegeleider aanwezig: Klaske Keller. Zij vervult nu de rol van de voormalige Ambulant Begeleider, met als voordeel dat zij nu deel uit maakt van de school. Zij werkt nauw samen met de mentoren-plus, die zijn aangesteld om leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte te begeleiden. Zij heeft hierin een coördinerende en coachende rol.