Orthopedagoog

In het kader van Passend Onderwijs is er 1 keer in de 2 weken op donderdag een orthopedagoog aanwezig: Lyotte Lammers. Zij houdt zich bezig met name bezig met de leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Te denken valt aan de advisering bij de aanmelding en toelating van de leerlingen, het doen van bepaald psychodiagnostisch onderzoek en het ondersteunen van het zorgteam bij antwoorden op vragen die er bij het team leven.