Toetsbeleid op 't Hooghe Landt

Er zijn de laatste tijd steeds meer ouders die vragen of het mogelijk is om de gemaakte toetsen van hun kind in te zien. Dit met het idee om hun kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Als Hooghe Landt juichen wij het natuurlijk van harte toe dat ouders hun kind op deze manier willen begeleiden.
Wij geven echter niet standaard iedere toets mee naar huis met de leerling. De toets blijft in het bezit van de docent.

Dit heeft verschillende redenen:

  • docenten kunnen in een gesprek op school (bijvoorbeeld op tafeltjesavonden) nog iets vertellen aan de hand van de toets;
  • we voorkomen fraude (met de huidige digitale middelen staat een toets binnen de kortste keren op het internet);
  • docenten willen de toets vaker dan een keer gebruiken (we streven naar eens per drie jaar een nieuwe toets maken);
  • toetsen in parallelklassen zijn identiek om de objectiviteit te vergroten, dus we willen voorkomen dat toetsen in de school terecht komen

 

Mocht u toch graag de toets willen inzien, dan kunt u een verzoek doen bij de betreffende docent, via mail of telefoon, waarna de toets in een gesloten envelop meegaat naar huis. Na een week moet de toets ook weer in een gesloten envelop terug zijn bij de docent.

Als een toets mee naar huis gaat is het de bedoeling dat u inzicht krijgt in de wijze waarop uw zoon/dochter de toets heeft gemaakt en wat er goed is gegaan en wat niet. Het is niet de bedoeling om de toetsvragen of de wijze van beoordelen ter discussie te stellen als de toets mee naar huis is gegeven.

Iedere gemaakte toets wordt nabesproken en aan de hand daarvan kan uw kind aantekeningen in zijn/haar schrift maken, zodat het in ieder geval duidelijk is wat er goed en wat er fout is gegaan bij de toets. Aan de hand daarvan is het vervolgens mogelijk om uw kind te begeleiden.