NIEUWSARCHIEF 2012-2013
Een leven voor het onderwijs in Amersfoort
AMERSFOORT 06-06-2013- Meer dan 44 jaar werken in het onderwijs waarvan het overgrote deel in Amersfoort en dan nog steeds gedreven worden door een tomeloze energie. Het zal niet velen gegeven zijn. Martin Lorijn (64), afdelingsleider vwo op ‘t Hooghe Landt, is een uitzondering. Hij denkt dat het door zijn positieve houding komt. ,,Dat geeft je een kick om door te gaan en natuurlijk is het ook een luxe als je gezondheid meewerkt.’’ Volgend jaar wordt hij 65. Op 1 maart 2014 gaat Lorijn officieel met pensioen, maar omdat hij nog veel vrije dagen heeft staan, stopt hij al op 13 september.

door John Spijkerman

     ,,Ik ben een echte Keientrekker. Ik hou van Amersfoort. Mijn overgrootouders hadden al een winkeltje op ‘t Zand. Veel mensen hier kennen mij’’, vertelt Lorijn. Dat laatste heeft ongetwijfeld te maken met zijn onderwijsloopbaan. In meer dan veertig jaar tijd hebben heel veel leerlingen in en rond Amersfoort les van hem gehad. Tegenwoordig woont Lorijn in Nieuwland.
Een loopbaan van 44 jaar in het onderwijs is geen sinecure. In al die tijd is Martin Lorijn slechts één dag ziek geweest en heeft hij één keer een les vergeten omdat hij te druk was als schoolleider. De vraag dringt zich op hoe hij het zo lang ‘schadevrij’ heeft volgehouden. ,,In de eerste plaats ben ik een workaholic en hou ik ervan veel te doen’’, legt hij uit. Die bezigheden beperken zich niet alleen tot het onderwijs. ,,Tijdens mijn studie Engels heb ik op de universiteit als bijvak voor muziekwetenschappen gekozen. Sinds 1976 ben ik één keer in de twee weken organist in de Xaveriuskerk. Als pianist begeleid ik een aantal koren in de omgeving.’’
,,Dat ik het zolang heb volgehouden ligt ook aan de leuke leerlingen die we hier op school hebben’’, gaat hij verder. Lorijn vindt het belangrijk om leerlingen zoveel mogelijk de ruimte te geven om zich zelf te ontwikkelen. ,,Je moet goed naar ze luisteren. Als je leerlingen de ruimte geeft, neem je ook risico’s. Soms gaat het weleens fout.’’ Toch is het volgens hem belangrijk uit te gaan vertrouwen. ,,Ik kies voor een positieve insteek. Wat is er mogelijk en wat kan er wel.’’

Martin Lorijn begon zijn loopbaan in 1969 op Het Edith Steijn Lyceum in Den Haag. ,,Deze school was toen nog één van de vijf meisjesscholen in Nederland. De leerlingen waren drie jaar jonger dan ik.’’ In 1971 keerde hij terug naar Amersfoort waar hij ging werken als docent Engels aan het Nieuwe Eemland.
Het Nieuwe Eemland werd in 1974 opgesplitst in twee nieuwe scholen. Lorijn ging in 1976 werken bij het Eemland College Noord en kwam terecht aan de Balladelaan, hoek Paladijnenweg, waar vier noodgebouwen stonden. ,,Het Eemland College Noord (ECN) was een havo/vwo school.’’ Eind jaren tachtig volgde een fusie van het ECN met de Kardinaal de Jongschool, een mavo-school. ,,Vanaf die tijd werd we ‘t Hooghe Landt, een school voor mavo, havo en vwo.’’ Er kwam nieuwbouw in Zielhorst aan de Trompetstraat en de voormalige Kardinaal de Jong mavo aan de Parelhoenstraat werd het andere schoolgebouw waarin ‘t Hooghe Landt werd ondergebracht. ,,We hebben nooit in één gebouw gezeten.’’ Met het gereedkomen van de school aan de Trompetstraat in 1991, werd een deel van de onderbouwklassen ondergebracht aan de Parelhoenstraat. De bovenbouwklassen kwamen terecht aan de Trompetstraat. Lorijn werd afdelingsleider voor 4, 5 en 6 vwo. Tegenwoordig is de Trompetstraat de onderbouwafdeling en wordt de Parelhoenstraat gebruikt voor de bovenbouwklassen.

Mest
In 1984 werd Lorijn conrector aan de Balladelaan. ,,We hadden drie afdelingen en ik werd afdelingsleider voor 5 havo en 5 en 6 vwo. Het was een hechte school met veel betrokkenheid. Ondanks de minder goede faciliteiten die we hadden bewaar ik heel plezierige herinneringen aan de school.’’ Hij herinnert zich nog een examenstunt waarbij leerlingen mest hadden uitgereden voor de school,. ,,Vijftig leerlingen stonden op het dak van de school en keken toe. Het dak was daar niet op berekend. ,,We hebben naderhand nog flink wat lekkages gehad.’’ Lorijn werd ook coördinator voor parascholaire activiteiten. Hij hield zich onder meer bezig met het organiseren van culturele activiteiten zoals feesten, drama en toneelstukken.
Binnen de school heeft Lorijn bijna alle functies vervuld. ,,Ik ben roostermaker geweest, mentor en leerlingencoördinator. Ik ben alleen geen decaan geweest, alhoewel ik de laatste weken wel heb opgetreden als plaatsvervangend decaan.’’ De taak van schoolleider is in de loop der jaren sterk uitgebreid. ,,Vroeger was je vooral organisatorisch bezig en maakte je roosters en kwamen leerlingen die de klas waren uitgestuurd bij je terecht. Nu ben je ook verantwoordelijk voor beleid en voor het personeel.’’

Gereedschapskist
Naast zijn bestuurlijke taken binnen de school, is Lorijn tot vorig jaar ook zelf altijd les blijven geven. ,,Als docent moet je jezelf als persoon tonen aan leerlingen en laten zien wat je mooi vindt, maar soms mag je ook boosheid laten zien. Als docent Engels wil ik mijn enthousiasme over sommige boeken met leerlingen delen.’’ Voor nieuwe docenten is de eerste week dat zij lesgeven bepalend voor de vraag of zij het zullen redden, weet Lorijn uit ervaring. ,,Je moet consequent zijn, aandacht hebben voor je leerlingen, maar je moet ook wat te vertellen hebben. Een goede docent is een docent die leerlingen raakt en de aandacht vast weet te houden. Voorwaarde is wel dat je van kinderen houdt, want als je daar geen interesse in hebt, gaat het je niet lukken. Als docent moet je een gereedschapskist bij de hand hebben met daarin het juiste gereedschap voor de juiste klas.’’ Dat lukt niet altijd, realiseert hij zich. ,,Ik heb geniale lessen gegeven, maar ook heel slechte lessen.’’ Lorijn vindt het belangrijk dat docenten snel de namen van hun leerlingen kennen. ,,Anders zet je jezelf op achterstand.’’ In de contacten die docenten onderhouden met leerlingen zijn er ook grenzen voor Lorijn. ,,Je moet niet met leerlingen op facebook gaan.’’
Dat leerlingen de afgelopen decennia veel veranderd zijn, gaat er bij hem niet in. ,,Ik zeg altijd ‘pupils will be pupils’. De wereld om de leerlingen heen is veranderd. Er is heel veel snelheid en weinig diepgang, maar leerlingen zelf zijn in essentie hetzelfde als vroeger. Leerlingen willen nog steeds dingen weten, uitvinden en zelf creatief zijn. Er zijn nog steeds leerlingen die op school verliefd worden, die thuis worstelen met hun ouders en met de wereld om zich heen.’’ Lorijn erkent dat de school voor jongeren een minder centrale plek inneemt. ,,Sociale contacten vinden ze op allerlei andere manieren. Ze staan tegenwoordig voortdurend in contact met iedereen.’’
Behalve docent Engels en schoolleider is Lorijn ook altijd examensecretaris geweest. ,,Ik moet ervoor zorgen dat alle procedures rond het examen goed verlopen.’’ Hij herinnert hij zich nog een grappig voorval. ,,We zaten toen nog aan de Balladelaan. Tijdens het Examen Tekenen bleek dat een meisje niet aanwezig was. We bellen altijd na, maar telefonisch kon er geen contact worden gelegd.’’ Omdat leerlingen tot een half uur na het begin van het examen nog mee mochten doen met het examen, aarzelde Lorijn geen moment. Hij stapte in zijn auto en reed naar het huis van het meisje om te informeren wat er aan de hand was. ,,Bij haar thuis kwam ik haar moeder tegen die met een hondje aan het wandelen was. Zij vertelde me dat haar dochter dacht dat het examen ‘s middags was. Ze zat bij een vriendinnetje in een woning tegenover de school vlakbij de Paladijnenweg.’’ In allerijl werd het meisje gewaarschuwd. Onopgemaakt kwam ze nog net op tijd op school om mee te kunnen doen aan het examen.’’ Alle moeite was niet voor niets. ,,Uiteindelijk heeft ze het examen gewoon gehaald.’’
Natuurlijk zijn er ook minder plezierige herinneringen. ,,Het is verdrietig als er collega’s of leerlingen overlijden. Ik heb meegemaakt dat er in één jaar drie leerlingen zijn overleden. De school gaat dan door een dal. Voor dat soort gebeurtenissen hebben we een draaiboek ‘rouwverwerking’ klaar liggen.’’
Met ingang van 1 juni is Lorijn geen afdelingsleider voor het vwo meer. Tot zijn afscheid op 13 september kan Lorijn zijn opvolger Aukje Smulders uit Hoogland inwerken. ,,De komende maanden ga ik de rol van coach vervullen’’, lacht hij. Daarna is het einde oefening voor hem, alhoewel hij ook in de toekomst wat dingen wil blijven regelen voor ‘t Hooghe Landt. ,,Ik blijf reizen voor de school coördineren.’’ Daarnaast blijft hij actief als organist en organist in de Xaveriuskerk en overweegt hij zijn kennis van het Russisch op te halen. ,,Misschien wordt het wel Pools.’’ Ook is er voldoende tijd voor zijn andere favoriete hobby: lezen. ,,Elke maand lees ik twee boeken, één in het Engels, één in het Nederlands.’’

Reünie
Mede in verband met het afscheid van Martin Lorijn wordt er op 14 september een reünie georganiseerd. ,,Het is al tien jaar geleden dat de laatste reünie werd gehouden. Op 13 september neem ik afscheid en op 14 september kom ik terug voor de reünie.’’ Alle oud-leerlingen en oud-medewerkers vanaf het examenjaar 1977 zijn welkom. de link van de reüniewebsite staat op www.hooghelandt.nl.
't Hooghe Landt heeft de beste Havo in Amersfoort

 

   

AMERSFOORT - Onlangs heeft de inspectie van het onderwijs samen met prof. Dronkers vastgesteld dat de havo van 't Hooghe Landt in 2012 een 9.5 heeft gescoord. Daarmee is de havo van 't Hooghe Landt de beste havo-afdeling in Amersfoort. Door een digitale communicatiestoornis werd dit resultaat niet opgenomen bij de presentatie van de onderwijsresultaten in december 2102 in de Volkskrant. De schoolleiding van 't Hooghe Landt heeft daarover in december direct opheldering gevraagd bij de inspectie en de Volkskrant. Na uitgebreid onderzoek bleek dat er abusievelijk 11 Havo-afdelingen in Nederland niet waren vermeld bij de resultaten.
Rector Ben Stoelinga is trots op dit resultaat: ,,Samen met de acht voor het vwo en de acht voor de mavo zijn we in 2012 een van de beste scholen van Amersfoort''. Stoelinga is blij met de inzet van prof. Dronkers, die in zijn brief aan de school vermeldt dat de school dit resultaat mag citeren op de wijzen die 't Hooghe Landt nuttig vindt. De trotse rector is vooral blij voor de docenten: ,,Zij verdienen het om op deze wijze de waardering te krijgen voor hun harde werken''. Mede als gevolg van de goede resultaten en het succes van de kunstroutes en het Technasium heeft 't Hooghe Landt volgend jaar bijna 90 leerlingen meer in leerjaar 1.

DeStadAmersfoort.nl 28-5-2013

 

 

v3a wint de Runningshirt-ontwerpwedstrijd

Na een spannende strijd tussen bijzonder mooie ontwerpen en interessante discussies over de kleurencombinaties heeft de jury uiteindelijk unaniem gekozen voor het ontwerp van klas V3a.

De ontwerpers Niek Janssen, Michael Westerhof, Sven Neuteboom en Merle Findhammer hebben een mooi vanuit het Meridiaan-logo opgebouwde gestyleerde sporter met opvallend speels schuingedrukte naam van ‘t Hooghe Landt ontworpen.

Niek, Michael, Sven en Merle, van harte gefeliciteerd! De prijs (bioscoopbonnen voor de ontwerpers en taart voor de klas) komt heel snel naar jullie toe!

 

Handbaltalent in oranje
Handbaltalent Tim zwart in oranje. 'Ik ben geselecteeerd omdat ik groot én best snel ben'.
Rookvrije schoolpleinen

Longfonds pleit voor rookvrije schoolterreinen

 

 

Website www.longfonds.nl 21-03-2013 14:15

Een kwart van alle scholen uit het voortgezet onderwijs heeft op dit moment een rookvrij schoolterrein. Zij willen jongeren een gezonde leeromgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Dit blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Op 25 maart overhandigde directeur Michael Rutgers de resultaten aan staatsecretaris Van Rijn (VWS) in Nieuwspoort, Den Haag. Rutgers: ‘Hoe jonger kinderen zijn als ze beginnen met roken, hoe groter de kans dat zij hun leven lang verslaafd blijven. Het Longfonds pleit daarom voor rookvrije schoolterreinen: op school steek je niks op!’

Vanaf 1 januari 2014 wil het kabinet de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak van 16 naar 18 jaar verhogen, om het roken door jongeren te ontmoedigen. Roken en meeroken zijn de belangrijkste oorzaken van gezondheidsverlies in Nederland. ‘Gezonde longen moeten gezond blijven’, vindt Rutgers. Ook ouders zien hun kinderen graag opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. School moet niet de plek zijn waar zij leren roken. De helft van alle rokers steekt hun eerste sigaret op het schoolplein op.
Rutgers: ‘Zien roken doet roken. Daarom roepen we alle schooldirecteuren van het voortgezet onderwijs op hun schoolterrein rookvrij te maken. Daar helpen we graag bij.’ Feiten en cijfers, een concreet stappenplan en inspirerende filmpjes van scholen met een rookvrij schoolterrein staan op www.longfonds.nl/schoolterrein. Daar is ook te zien welke scholen al een rookvrij schoolterrein hebben.

Goed voorbeeld

Een kwart van alle scholen heeft op dit moment een rookvrij schoolterrein. Zij willen aan leerlingen het goede voorbeeld geven. Zo ook ’t Hooghe Landt College in Amersfoort. Rector Ben Stoelinga: ‘Vroeger werd er veel gepaft op het schoolplein. Ouders maakten zich zorgen, jongeren zijn makkelijk beïnvloedbaar. Nu is het plein rookvrij.’

Het Longfonds zet zich samen met KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en Trimbos-instituut in voor meer rookvrije schoolterreinen, met als einddoel: een daling van het aantal rokende jongeren. Zo werken we samen aan een gezond Nederland waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van tabaksrook.

Lees HIER meer over rookvrije schoolterreinen en op www. Longfonds.nl of in De Stad Amersfoort of kijk op: http://www.kijk.nl/video/HSUUW43v0upr

 

Een avondje technasium met een koninklijk randje

 

Stad Amersfoort 29-01-2013 10:43

ZIELHORST - De aula van 't Hooghe Landt aan de Trompetstraat is maandagavond goed gevuld tijdens de tweede informatie-bijeenkomst voor het Technasium. De onderwijsstroom voor bètatechnisch georiënteerde leerlingen mag zich in een grote belangstelling verheugen. Voorafgaand aan de bijeenkomst kijken de leerlingen in spé en hun ouders via een groot videoscherm naar de aankondiging van de troonsafstand door Koningin Beatrix. Het geeft de bijeenkomst een koninklijk tintje.

door John Spijkerman

't Hooghe Landt is één van de vijf deelnemende scholen binnen het Technasiumnetwerk Midden Nederland. In 2005 zijn die vijf scholen begonnen met het Technasiumonderwijs. De belangstelling voor het Technasium is groot. Daarbij speelt ongetwijfeld een rol dat een groot tekort is aan technisch personeel. Een technische georiënteerde opleiding vergroot de kansen op een baan en vergemakkelijkt het doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs of de universiteit.
Rector Ben Stoelinga van 't Hooghe Landt vertelt dat er in het eerste jaar tachtig leerlingen zijn die de Technasiumstroom volgen. De onderwijsvorm wordt aangeboden op zowel Havo als Vwo-niveau. ,,We zijn er zes jaar geleden mee begonnen. In totaal hebben we nu zo'n 150 leerlingen die het Technasium volgen. Voor volgend jaar verwachten we honderd leerlingen.'' Met nadruk wordt ook meisjes aangeraden zich voor het Technasium in te schrijven. ,,Ik vind het leuk dat er vanavond ook zoveel meiden zijn die enthousiast zijn.'' Stoelinga geeft aan dat Technasium niet alleen maar met techniek te maken heeft. ,,Het gaat ook over medicijnen, voeding, zorg en welzijn.''
Naast de verplichte vakken krijgen Technasiumleerlingen ook Onderzoek&Ontwerpen (O&O) als eindexamenvak. Ze moeten daarvoor echte opdrachten van bedrijven uitwerken. Ze leren samenwerken, plannen en organiseren, producten ontwerpen, problemen oplossen, doorzetten, zelfstandig werken, informatie verzamelen en presteren. Al hun verrichtingen worden vastgelegd in een portfolio. Het Technasium werkt samen met bedrijven als Ikea, Het Meander ziekenhuis. Dierenpark Amersfoort, Arcadis, RoyalHaskoning en de gemeente Amersfoort. Tijdens hun opleiding maken ze zo'n twintig opdrachten en komen op deze manier in contact met twintig bedrijven. Aan het einde van hun Havo of Vwo-opleiding moeten de leerlingen een meesterproef afleggen en krijgen ze een certificaat.
Tamara Bos (16) zit Vwo-5. Zij zit op het Technasium en vertelt de variatie binnen het vak O&O erg leuk te vinden. ,,En je leert veel verschillende beroepen kennen en vaardigheden opbouwen, zoals plannen en organiseren. Het is leuk om zelf je eigen project te creëren en naar een bedrijf toe te gaan dat bij je past. Je hebt een voorsprong op andere leerlingen bij een vervolgstudie.''
Drie leerlingen uit de derde klas hebben in opdracht van de firma Van Gansewinkel een manier bedacht om de kledinginzameling beter te laten verlopen waardoor er minder textiel wordt weggegooid in kliko's. Ze hebben een statiegeldsysteem bedacht met een chip in de kleding die aangeeft welke grondstoffen er zijn gebruikt en hoe schadelijk die zijn voor het milieu. De kleding kan worden ingeleverd bij een inzamelautomaat die kan worden geplaatst in een supermarkt. Leerlingen uit de eerste klas hebben in opdracht van Dierenpark Amersfoort een nieuw verblijf ontworpen voor de Siamang apen. Voor het bedenken van een ontwerp werd uitgegaan van een programma van eisen. Tijdens de informatie-avond presenteren zij hun ontwerpen aan de de leerlingen in spé en aan hun ouders.
,,Ik ben wel een beetje jaloers op de kinderen van nu'', zegt een moeder die met haar dochter de informatieavond heeft bezocht aan het eind van de avond tegen rector Stoelinga. Hij herkent het enthousiasme. ,,Ouders zeggen vaak 'ik zou zelf ook graag naar zo'n opleiding willen'.''

Het Technasiumconcept is bedacht door het Groningse lerarenechtpaar Judith Lechner en Boris Wanders, circa acht jaar geleden. Na een start op vijf scholen in de regio Groningen heeft deze onderwijsstroom zich over bijna heel Nederland verspreid. Ruim 75 scholen zijn bij de Stichting Technasium aangesloten.

 

Hoogwaardige Bèta-opleiding op t Hooghe Landt

Bron: Vathorst.nu, 24 januari 2013

 

't Hooghe Landt biedt als enige school in regio Amersfoort een hoogwaardige Bèta-opleiding aan voor vwo- en havoleerlingen. Leerlingen behalen namelijk niet alleen hun schooldiploma, zij krijgen ook een diploma van het Technasium. Rector Ben Stoelinga vertelt er meer over.

 

 

Stichting Technasium is in 2003 in Gronin­gen opgericht. Sindsdien hebben ruim 75 scholen zich bij de stichting aangesloten, verspreid over het land. Deze scholen werken allemaal met de Technasium­formule, waarbij leerlingen op een levensechte manier uitgedaagd worden om vraagstukken uit de bèta-beroepenwereld op te lossen.

Ben is er erg enthousiast over. ‘Tijdens hun schoolcarrière volgen de leerlingen het vak Onderzoek en Ontwerpen. In deze uren gaan zij aan de slag met echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Ze moeten zelf opdrachten binnenhalen, onderzoeken uitvoeren, een ontwerp maken en het resultaat presenteren aan de opdrachtgever.’

’T Hooghe Landt werkt samen met het regionale bedrijfsleven, universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Leerlingen worden dus niet alleen begeleid door de eigen docenten, maar ook door begeleiders uit het bedrijfsleven en docenten van de hogere scholen. ‘Wat de leerlingen daar allemaal van leren is ongekend, van vraagstukken die echt leven in de wereld tot werkervaring en kennis van onderzoek.’

Naast de bèta ervaring worden de leerlingen ook geschoold in vaardigheden zoals presenteren en onderhandelen. ‘Ze volgen ook lessen uit onze Kunst en Cultuurroute. Door ze kennis te laten maken met drama en uitingen prikkelen we de creativiteit. Want we willen uiteindelijk nieuwsgierige, goed onderlegde en sociaalvaardige onderzoekers en ontwerpers afleveren.’

Dat dit lukt, blijkt wel uit onderzoek. Niet alleen is de schoolinspectie zeer tevreden (en kreeg deze school een dikke 8 in de Volkskrant voor haar kwaliteit), ook is er veel vraag naar deze studenten. ‘Er is veel vraag naar bèta-studenten. Onze leerlingen hebben al praktijkervaring en komen ook nog eens met twee diploma’s op de proppen, dat geeft een geweldig toekomstperspectief.’

Is deze opleiding ook iets voor jou? Heb je een havo-vwo instroomadvies en ben je nieuwsgierig, bètagericht, creatief en wil je graag op een andere manier leren? Dan is ’t Hooghe Landt iets voor jou. Kom naar de inloopavonden op 12 en 13 februari vanaf 19.00 uur op de Trompetstraat 1 in Amersfoort.

 

 

11 jan 2013 Lu van Albada krijgt MC-prijs

Afgelopen vrijdagmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Meridiaan College heeft onze collega Lu van Albada de MC- prijs ontvangen voor zijn grote inzet en verdiensten voor het Technasium !

" Lu is een gedreven betadocent, die geijverd heeft voor het introduceren van het Technasium op 't Hooghe Landt. Dat heeft geleid tot de invoering in 2006 op Vwo en in 2010 op Havo. Dankzij zijn grote netwerk is hij er in geslaagd veel contacten tot stand te brengen tussen de school en opdrachtgevers uit de overheid en het regionaal en landelijk bedrijfsleven, varierend van Dierenpark Amersfoort tot Remia in den Dolder en van Ikea in Amersfoort tot zwembad de Tongelreep in Eindhoven. Door zijn lidmaatschap van de Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB) heeft hij een regionaal netwerk opgebouwd dat ten goede komt aan "zijn" Technasium. Ook binnen het netwerk van de Technasiumscholen is Lu een gewaardeerd en gerespecteerd collega.

Door het laten deelnemen van onze leerlingen aan diverse landelijke competities heeft Lu ook nationaal onze school op de kaart gezet. De laatste jaren is hij ook actief bij het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de twee vakken NLT en O&O meer te laten integreren. Hij heeft een aantal medestanders gevonden in het land. Verder is hij recent ook nog actief geweest op differentiatiegebied. Hij heeft in het netwerk van het Junior College Utrecht deelgenomen aan een cursus die tot doel had excellentie te bevorderen"

6 sept. 2012 Opening wijkservicepunt van bibliotheek Zielhorst in 't Hooghe Landt.
          

Op 6 september is het wijkservicepunt van bibliotheek Zielhorst officieel geopend door de wethouder van cultuur Pim van de Berg. Samen met twee jeugdige en een oudere lezer knipte hij het oranje lint door met een “botte” schaar. Het wijkservicepunt is gehuisvest in een lokaal van de locatie Trompetstraat van  ’t Hooghe Landt. Het servicepunt is onbemand en is elke werkdag open tussen 9.00 en 16.00 uur. Er zijn duizenden boeken aanwezig voor de twee doelgroepen: kinderen tot 12 jaar en de oudere lezers. Leerlingen van ’t Hooghe Landt gaan maatschappelijke stages doen in de vorm van voorleesmiddagen voor kinderen  en themabijeenkomsten voor de oudere lezers. Op deze manier worden leerlingen van ’t Hooghe Landt en wijkbewoners op een positieve wijze met elkaar in contact gebracht.

 

Voor meer foto's van de opening: zie fotoboeken.

 
Vathorst TV heeft een nieuwsitem van de opening ( 6-9-2012) van het nieuwe wijkservicepunt Zielhorst van de bibliotheek in 't Hooghe Landt College gemaakt: OPENING SERVICEPUNT ZIELHORST
 
Verslag van de opening in Stad Amersfoort.

Nieuwsbrief 2012 - 2013
Nieuwsbrief 2011 - 2012